„През сърцето учим мозъка…

и използваме мотивацията за ключ“

Натали Хейл

ТЕРАПИЯ НА КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ

 • Гласови нарушения на развитието и придобити
 • Артикулационни нарушения на развитието
 • Прозодични нарушения
 • Дизартрия
 • Диспраксия
 • Нарушения на развитието на устния език- езикова патология при интелектуална недостатъчност,сензорна недостатъчност, аутизъм и др абнормни състояния
 • Нарушения на писмената реч
 • Дислексия
 • Терапия на специфични обучителни трудности;
 • Биофийдбек терапия за дефицит и концентрация на вниманието, тревожност, страх, депресия; използване на мозъчната биоелектрична активност за тренировка на учене и терапия
 • Детска игрова терапия

Езикът и речта се овладяват паралелно с физическото и умственото развитие на детето. Това е процес на едновременно усъвършенстване на мускулно-речевата дейност при хората. Езикът е резултат и от когнитивното  съзряване, т.е. развитие на памет,мислене, въображение, емоции. От самото раждане в организма на бебето протичат активни процеси на растеж. През различните периоди на израстване, съзрява общуването и комуникацията. Логопедът е специалист, който може да работи освен с нарушения в това развитие и с подобряване на езиковата форма,  употреба и съдържание. С логопед работят : деца  от  аутистичния спектър, с изоставане в развитието от различен  произход генетичен, неврологичен, поради структурни изменения и др., заекване. Терапията е: артикулационна, говорна, езикова, сензорна.