Един човек отишъл при Буда и му казал:

Аз искам щастие. Как да го постигна?

Буда го погледнал и му отговорил:

Като махнеш това „Аз”, защото то е его,

И като махнеш „Искам”, защото то е желание,

ще  ти остане чисто щастие!

ИНДИВИДУАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ

С  годините се научих да работя с норма и патология, да търся връзката между тях. Приказките и притчите са основния инструмент на позитивната психотерапия, чрез който се достига до балансирано субективно съпреживяване. Работя с екзистенциални проблеми, страх, тревожност,конфликти в отношенията,натрапливости, психосоматични проблеми.

Провеждам индивидуална психотерапия след записване на предварителен час. Терапевтичната сесия е с продължителност  от 60 минути. Терапевтичната консултация е с продължителност  от 50 минути.

ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ

Това е метод, който доказа през последните години , колко ефективно е участието и съпреживяването в група. Организираме училище за родители, групи за собствен опит, психодрама. Чрез открито и откровено общуване, участниците в групите споделят своя житейски опит и бъдещи преживявания.  Понякога не е достатъчно да споделиш проблема си с приятел и той да поплаче с теб.  Необходимо е да намериш своите отговори и да разчетеш знаците, които ти изпраща съдбата. В групата лечение и забавление са така преплетени, че участниците често не ги различават.Записвания и участие,както и задаване на теми, могат да се правят на адреса ни за контакт.