Ние намираме решения,

когато другите се отказват!

Център за развитие „Самознай“ предлага: цялостна терапия  за клиенти, търсещи насоки за промени и преодоляване на трудности в живота им.  Работата ни се фокусира основно върху индивидуалното консултиране на деца, юноши и възрастни, но организираме групови занимания и семейни консултации. Предлагаме психологическа оценка, когнитивно- поведенческа терапия и психотерапия за управление на стрес, преодоляване на загуба, смърт, страх, тревожност. Обадете се , за да насрочите среща и  за да намерите решения на проблемите, които вие и / или вашето семейство имате. Ако имате проблеми, ние имаме решения! И не просто „даваме съвети” ! Ние използваме кратки и дългосрочни терапии, като включваме една или повече техники за промяна на поведението.

БИОГРАФИЯ

Аз съм Петя Георгиева- дипломиран  магистър по психология и по логопедия в СУ „Св.Климент Охридски”.  Консултант в майсторско ниво на Позитивна транскултурална психотерапевтична школа. Щастливо омъжена, с великолепен син.

ПРАКТИКА

Аз вярвам, че трябва да научим децата да учат, с много любов и постоянство. Детето възпроизвежда видяното и чутото, затова изисква да му се предоставят разнообразни и обогатяващи възможности. Работя за диагностициране на комуникативни нарушения в детска възраст, използвайки сертифициран инструментариум. Използвам най-добрите възможности на игровите умения от двете науки, за да разширя  диапазона на познанието. През годините съм работила като психолог и все повече търся въздействието, стабилизиращо емоционалния статус. Психотерапията е продължителен процес на дълбока и системна промяна на личността. Практикувам  методиките на позитивната психотерапия, в която клиентът е активен участник в процеса на взаимодействие.

Член на Дружеството на психолозите в България, личен професионален код BGRP 1491-2634-6001,6002,6003,6004.

СЛЕДДИПЛОМНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Консултант  по  Позитивна психотерапия към ДППТ в България

Игрова терапия за деца и деца със СОП към Институт по позитивна психотерапия

Умения за водене на семинар и работа в група

Арт терапия

Обучение в метода  „Детски Умения”

Сертификат за Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/ за деца от 4-7 год.

Сертификат за  Диагностика и превенция на езика 3-4год.

Скрининг тест за оценка на детското развитие

Детски аперцептивен тест САТ- от OS Bulgaria

Тематичен тест за аперцепция ТАТ – от OS Bulgaria

EMDR терапевт първо ниво

Участия в международни семинари, конгреси и конференции