Ние преобразяваме резултатите в интересно за децата и за Вас преживяване на радост от пътя „напред“ и „нагоре“

ДИАГНОСТИКА И КОНСУЛТАЦИИ

Логопедичната сесия е с продължителност  40-50 минути. Логопедичната консултация е с продължителност  40 минути.   

Логопедичната диагностика е процес на събиране на данни за лицето и цялостна оценка на състоянието му.Целта е да се определи степента на отклонение  от общоприети норми и да се очертае реална прогноза за крайния резултат.  Интензивната диагностика на комуникативните нарушения позволява да се открият всички признаци на отклонение от езиковата и говорната норма.